OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018 została wybrana Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności "Baltivia 2050" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 60.725,88 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony