Od 3 do 26 września 2018 r. w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się na Nabrzeżu Miejskim będzie możliwość zwiedzania nowej wystawy - modelarskiej, przygotowanej przez Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei ze Szczecina. W posiadaniu członków Klubu jest około stu modeli lokomotyw, ponad pięćset wagonów zarówno pasażerskich jak i towarowych, a także liczne pamiątki związane z koleją. Część z tych eksponatów została udostępniona do obejrzenia na wystawie w Gryfinie.
 
Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei jest jednym z kilku kół działających pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału w Szczecinie. Klub powstał w 2012 roku i zrzesza zarówno pracowników spółek kolejowych jak i pasjonatów kolei. Jego podstawowym celem jest propagowanie modelarstwa kolejowego. Jest to możliwe dzięki uprzejmości dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który udostępnił Klubowi pomieszczenia, w których budowane są makiety i prowadzone są żywe dyskusje na temat obecnej sytuacji polskich kolei. 

W klubie działają dwie sekcje modelarskie tworzące swoje prace w skalach H0 (1:87) i TT (1:120) oraz sekcja 1:1 zajmująca się gromadzeniem i dbaniem o pamiątki kolejowe często ratując je przed zniszczeniem. Każdego roku członkowie Klubu uczestniczą w imprezach modelarskich organizowanych w całym kraju. Są to spotkania, podczas których nawiązywane są kontakty, następuje wymiana doświadczeń i doskonalenia umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.

Wstęp na wystawę jest darmowy! Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

 
Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Centrum Informacji Turystycznej 
info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony