Inwestycje

30 sierpnia br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego wybrał wykonawcę zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - etap I”. Wykonawca – Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny, wykona zadanie za kwotę 145 573,49 zł. Na realizację tej inwestycji Powiat Gryfiński uzyskał dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski.

info
Inwestycje
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony