29 listopada młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką nauczycieli udała się na wycieczkę edukacyjną „Śladami Niepodległej”. Uczestnikami wycieczki zostali uczniowie będący zwycięzcami konkursów szkolnych przeprowadzonych  w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”. Wycieczka była finałowym zadaniem realizowanego projektu edukacyjnego w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę iepodległości.

Przedsięwzięciu przyświecały cele związane z kształtowaniem świadomości patriotycznej i obywatelskiej młodzieży oraz umożliwienie poznania miejsc, w których  rodziła się niepodległość. Przebywanie w miejscach kultu narodowego było doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy historycznej o Polsce oraz kultywowanie pamięci o bohaterach i ich czynach związanych z odzyskaniem i utrzymaniem niepodległości. Wyjazd do stolicy umożliwił też integrację młodzieży z różnych typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I st. Historyczna przygodę rozpoczęto w Sulejówku.

Tam uczestnicy wycieczki zobaczyli Dworek Milusin - miejsce, gdzie wraz z rodziną mieszkał Marszałek Józef Piłsudski. 

Kolejnym ważnym punktem był przejazd do muzeum POLIN. Tam młodzież poznała historię Żydów polskich. Miejscem szczególnie ciekawym była ulica z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Uliczkę zaprezentowano w sposób bardzo realistyczny. Było tam kino, punkty usługowe, sklepy, bruk z betonowej kostki, latarenki uliczne i ławeczki. na których można odpocząć. Była również kultowa kawiarnia – Mała Ziemiańska.

Otwarta w 1918 r. Mała Ziemiańska stanowiła jedno z najważniejszych miejsc spotkań inteligencji warszawskiej tamtego okresu: poetów, literatów, artystów,  malarzy, a także profesorów nieopodal leżącego Uniwersytetu Warszawskiego. Do bywalców lokalu należeli m.in.Jan Lechoń,Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim, którzy mieli tam specjalnie dla nich przeznaczony stolik.

Następnie uczniowie zwiedzali ekspozycje dotyczące zagłady i drugiej wojny światowej… Ból i cierpienie widać było na twarzach postaci, które przedstawiały zamieszczone tam fotografie i eksponaty.

Wspólny obiad  w  Restauracji  Besamim  na  terenie   muzeum był okazją do refleksji i odpoczynku, a także poznania smaków kuchni międzywojennej.

Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drodze mijając zabytkowy Cmentarz Żydowski wspominali o historii warszawskiego getta.

Pamiątki i eksponaty zgromadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego, pokazywały  bohaterstwo  i odwagę tych wszystkich, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę.  Młodzież miała okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, co dziś znaczą pojęcia takie jak: zaangażowanie społeczne, obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo.  Poznanie tych trudnych dla młodego pokolenia kart naszej historii i bycie w miejscach kultu narodowego na pewno wzmocni ich młodzieńczy patriotyzm a także wrażliwość społeczną.

W Muzeum Narodowym uczestnicy wycieczki odwiedzili wystawę czasową „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” zorganizowaną dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wizyta w Muzeum Narodowym była źródłem szczególnych przeżyć dla pasjonatek malarstwa - Kai i Anety, które prezentowały już swoje prace na wernisażach. Wystawa składała się z dziesięciu części o tematyce związanej z dramatycznymi wydarzeniami, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość.

Można było zobaczyć portrety ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego. Zgromadzono dzieła sztuki o tematyce związanej z Wielką Wojną, walką o granice odrodzonej Rzeczpospolitej, wyłonieniem Sejmu Ustawodawczego i wyborem prezydenta Gabriela Narutowicza. Młodzież miała okazję przybliżyć sobie trudną historię kształtowania się państwa polskiego oraz zobaczyć dzieła twórców polskich początków XX wieku i czasów dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, Bruno Schulz.

Wieczorny spacer Powiślem do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zwieńczony został kolacją w restauracji studenckiej Rewers. Po kolacji uczniowie podziwiali niezwykły budynek biblioteki, a następnie – wędrując przez Mariensztat w kierunku Placu Zamkowego – słuchali opowieści o skali zniszczeń wojennych i zmianach architektonicznych Warszawy. Naturalnie – nie mogło zabraknąć wizyty na Rynku Starego Miasta, który zaczynał już przybierać wystrój świąteczny, podziwiania Katedry św. Jana, kolumny Zygmunta, kościoła św. Anny i Pałacu Prezydenckiego – specjalnie oświetlonego akurat w rocznicową noc wybuchu powstania listopadowego.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy plenerowej zlokalizowanej przy ul. Krakowskie Przedmieście, związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,  opowiadającej historię cmentarza na wileńskiej Rossie – jednej z najważniejszych nekropolii narodowych, gdzie złożono prochy wielu wielkich Polaków. To tam – przy matce – spoczęło serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Krakowskie Przedmieście to jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic historycznej części naszej stolicy i tam zakończono edukacyjną eskapadę „Śladami Niepodległej” – wycieczki, która była niesamowitą lekcją historii.

Działania projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

    

 

Informacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony