< Dzień Edukacji Narodowej 2015
Drukuj

12 października br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli: starosta gryfiński Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, a także dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele nagrodzeni nagrodą starosty oraz którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

W 2015 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskały cztery nauczycielki: Agnieszka Ciszewska (ZSP nr 2 w Gryfinie), Justyna Chmielewska (ZSS w Nowym Czarnowie), Teresa Ochal-Żmijewska (SOSW w Chojnie) oraz Agnieszka Rekść (PPP w Gryfinie).

Obecne na spotkaniu Agnieszka Ciszewska i Justyna Chmielewska obecności zaproszonych gości złożyły uroczyste ślubowanie:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”


Ślubowanie nauczycielek

Doceniając niełatwą pracę nauczycieli, ich zaangażowanie i poświęcenie starosta gryfiński w tym roku przyznał nagrody 11 pedagogom, którzy w swej codziennej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej osiągnęli najlepsze wyniki.

Nagrody otrzymali:

Agnieszka Bylewska wicedyrektor ZSP w Chojnie
Katarzyba Mickiewicz-Bindas     nauczyciel języka polskiego w ZSP w Chojnie
Maciej Puzik wicedyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie
Julian Dalidowicz nauczyciel historii i WOS w ZSP nr 2 w Gryfinie
Katarzyna Stempińska nauczyciel języka polskiego w ZSP nr 2 w Gryfinie
Jerzy Surdacki wicedyrektor ZSS w Nowym Czarnowie
Jolanta Romanowska nauczyciel w ZSS w Nowym Czarnowie
Edward Piotrowski dyrektor SOSW w Chojnie
Władysława Hołyńska nauczyciel wych. fizycznego w SOSW w Chojnie
Teresa Ochal-Żmijewska nauczyciel wych. fizycznego w SOSW w Chojnie
Dorota Bruss pedagog w PPP w GryfinieNagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Jerzy Surdacki


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Jolanta Romanowska


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Julian Dalidowicz


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Dorota Bruss


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Maciej Puzik


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Katarzyna Mickiewicz-Bindas

Wydarzenia