W poniedziałek, 10 lipca Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. Siostra Dyrektor Małgorzata Kałdowska oprowadziła członków komisji po „rodzinkach”, zapoznała z systemem opieki, finansowaniem i bieżącą działalnością placówki.

 

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Przeznaczony jest dla 120 niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych. Jest koedukacyjnym domem pobytu stałego, zapewniającym całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu oraz zaspakaja indywidualne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i religijne.

Komisja z zainteresowaniem wysłuchała również o założycielce zakonu Jadwidze Jaroszewskiej oraz o historii obiektu i związanej z nią postacią dr Christiana Friedricha Kocha, którego pomnik znajduje się przy wejściu do Domu Pomocy Społecznej.

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony